Възползвайте се от нашите безплатни консултации

„МУСАЛА КРЕДИТ” ООД предоставя безплатни финансови консултации и посредничество на физически лица и по договаряне на юридически лица, относно различни варианти за финансиране като:
 • потребителски кредити;
 • кредити, както за покупка на недвижим имот, така и за ремонт и довършителни работи;
 • кредити за юридически лица – като оборотни кредити, инвестиционин кредити, кредити по Оперативни програми на Европейския съюз в България, револвиращи кредити и др.;
 • лизинг за автомобили на физически и юридически лица;
 • рефинансиране на текущи задължения и оптимизиране на разходите;
 • застраховки.

Нашите услуги

„МУСАЛА КРЕДИТ” ООД, Ви предоставя възможност да:
 • спестявате време за посещения на офиси във финансови институции;
 • професионално и безпристрастно сравняване на предложения за кредити и лизинг на водещи банкови и лизингови компании в България;
 • избор на подходящо финансиране спрямо Вашите конкретни потребности;
 • договаряне на индивидуални преференциални условия;
 • избягване на предлаганите допълнителни продукти и услуги без допълнителна стойност за Вас;
 • съдействие с подготовка на документите и целия процес от кандидатстване до усвояване;
 • оптимизиране на месечните Ви, разходи чрез рефинансиране и обединяване на действащи кредитни задължения.

Потребителски кредити

Имате необходимост от финансиране за Вашите текущи разходи? В този случай, потребителския кредит е това, от което е добре да се възползвате. Спрямо Вашите доходи може да получите финансиране до 70 000 лв. Потребителският кредит, Ви предоставя възможност да осигурите средства:
 • да извършите ремонт на Вашето жилище;
 • да закупите желаното обзавеждане;
 • да придобиете автомобил;
 • да посетите желаната от Вас дестинация за почивка;
 • да покриете други текущи разходи, които имате.

Ипотечни кредити

Кога е подходящ за Вас ипотечният кредит?
 • когато планирате покупка на недвижим имот-апартамент, къща, офис, вила, гараж, ателие, магазин и други недвижими имоти;
 • имате необходимост да извършите довършителни работи или реконструкция на настоящото си жилище;
 • бихте искали да намалите месечните си разходи за заплащане на вноски по няколко кредити.
„МУСАЛА КРЕДИТ“ ООД ще Ви, съдейства на всеки етап от сделката, а именно:
 • ако е необходимо ще Ви насочим към подходящ брокер, който да Ви помогне в избора на желания от Вас недвижим имот;
 • ще Ви помогнем с изготвяне на пазарна оценка, в съответствие с изискванията на банковите институции;
 • преговаряме и договаряме индивидуални условия за Вас;
 • намаляваме банковите такси;
 • ще Ви консултираме относно документите, които е необходимо да бъдат изготвени.
„МУСАЛА КРЕДИТ“ ООД ще бъде Ваш надежден партньор от избора на имот до получаване на средствата от кредита.

Кредити за юридически лица

„МУСАЛА КРЕДИТ“ ООД ще бъде до Вас, в случай, че имате необходимост от:
 • oборотни кредити;
 • инвестиционни кредити;
 • кредити по Оперативни програми на Европейския съюз в България;
 • револвиращи кредити и др.
„Крдит Марекет“ ООД предоставя финансови консултации на юридически лица по индивидуално договоряне. Нашата цел е да Ви съдействаме при избора на най-подходящ за Вас кредитен продукт спрямо потребностите на Вашия бизнес.

Рефинансиране на текущи задължения

Имате текущи кредитни задължения? Искате да освободите финансов ресурс на месец, вместо да плащате високи месечни погасителни вноски? „МУСАЛА КРЕДИТ“ ООД ще Ви, помогне да оптимизирате месечните си разходи. Посредством рефинансиране имате възможност според финансовия Ви, профил да:
 • получите по-нисък лихвен процент;
 • да намалите месечните си погасителни вноски;
 • да обедините текущи кредитни задължения в един общ кредит;
 • да си осигурите удобство като погасявате на едно място, вместо на няколко различни.
„МУСАЛА КРЕДИТ“ ООД, след Ваше изрично съгласие ще се запознае с условията по действащи кредитни задължения, които имате и ще Ви препоръча рефинансиране, в случaите и при условия, които са изгодни за Вас, а не на всяка цена.

Лизинг

„МУСАЛА КРЕДИТ“ ООД ще бъде до Вас при планирана покупка на:
 • нов автомобил;
 • употребяван автомобил;
 • машини и съоражения;
 • техника и други.
Нашата роля е да получите максимално изгоден лизинг с минимален месечен разход за Вас съобразен с изискванията на лизинговите компании в България. Ще спестим време за Вас в посещение на лизингови компании. Ще имате възможност спрямо Вашите доходи като физическо или юридическо лице, да получите информация за размера на лизинга, от който може да се възползвате, както и съдействие в цялостния процес до придобиване на съответния обекта на лизинг.

Политика за обработване и защита на лични данни, прилагана от „МУСАЛА КРЕДИТ“ ООД

„МУСАЛА КРЕДИТ“ ООД обработва лични данни в качеството на администратор на лични данни, както и като обработващ на лични данни по възлагане по силата на договор с други администратори на лични данни. Това означава, че Ваши лични данни – например име, ЕГН, адрес, телефон, e-mail за контакт и т.н. може да се съхраняват при нас. В израз на нашия ангажимент да гарантираме най-високата степен на защита на Вашите лични данни, ние сме изготвили вътрешни правила и спазваме стриктни процедури за контрол върху обработването на лични данни, които са съобразени с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Тази политика има за цел да разясни всички основни въпроси относно извършваното от нас обработване на лични данни – за какви цели го извършваме, на какво основание и за какъв срок.

Получете безплатна консултация

Попълнете формата и наш специалист ще се свърже с вас, за да обсъдим нуждите Ви!

Изпрати